اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : بابک
نام خانوادگی : نجفی ها
سمت : کارشناس مسئول
شماره تماس : 02164592356
پست الکترونیکی : najafiha@yahoo.com
آدرس : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور